DÚBRAVSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM
Lysákova 1, Bratislava-Dúbravka

Tenisový klub Dúbravka


Tenisový klub Dúbravka vznikol v roku 1999.

Sídlom klubu je športový areál „Dúbravského športového centra“ v Dúbravke na Lysákovej ulici, ktorého sme aj členmi.

K dispozícií máme športový areál s 13timi tenisovými dvorcami, 2 beach-volejbalovými dvorcami, dvoma tenisovými nafukovacími halami, s multifunkčným ihriskom, workoutovým ihriskom, atletickou dráhou, šatňami so sprchami a príslušenstvom, bufetom, trampolínami a detským ihriskom.

Tenisový klub Dúbravka zastrešuje tenistov z Mestskej časti Dúbravka, ale aj iných časti Bratislavy.

V súčasnosti má približne 160 členov, závodných aj rekreačných. Najmladší členovia sú od 4 rokov, najstarší 75 rokov.

85 členov, väčšinou závodných je registrovaných v STZ, ostatní hrajú tenis rekreačne a nepotrebujú registráciu v STZ.

Športový klub má niekoľko družstiev, vo všetkých vekových kategóriách.

Súťaže družstiev organizuje STZ.

Najviac družstiev je v mládežníckych kategóriách: Klub organizuje v spolupráci s STZ tenisové turnaje nielen pre závodných hráčov /etenis.sk/, ale aj pre rekreačných hráčov /zasportujsiopen.sk/.

Turnaje sú určené pre všetky vekové kategórie, hlavne sú to však mládežnícke kategórie.

Okrem toho organizujeme pre deti každoročne v lete turnaj MDD, v zime Mikulášsky turnaj, aby hravou formou zvládli nielen výhry, ale aj prehry.

Počas letných prázdnin robíme spolu s „Tenisovou školou Mgr. Michal Vavro, s.r.o“ športové tábory pre deti zamerané na zvládnutie techniky a taktiky v tenise, zlepšenie kondičných schopností a oboznámenie sa aj s inými športami - futbal, volejbal, stolný tenis, atletika, trampolíny...

Mgr. Michal Vavro
predseda klubu

Ak máte záujem o registráciu v Tenisovom klube Dúbravka, tak si prosím vytlačte a vypíšte žiadosť.

Ak máte záujem o registráciu v Slovenskom tenisovom zväze, tak si prosím vytlačte a vypíšte žiadosť.

Registrácia do rezervačného systému.

Vážení členovia klubu, milí priatelia tenisu!


V roku 2021 môžu pre TJ a ŠK /v našom prípade „TENISOVÝ KLUB DÚBRAVKA“ - občianske združenie, ktoré je zaregistrované v centrálnom registri prijímateľov vedeného Notárskou komorou SR/ určiť 2% zo zaplatenej dane z príjmov nielen fyzické osoby, ale aj právnické osoby.

Získané finančné prostriedky sú viazané iba na konkrétne činnosti a to: podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých a dospelých.

V našom klube ide o:

1. súťaže družstiev /deti do 8 rokov, deti do 10 rokov, mladší, starší žiaci a žiačky, dorastenci, muži/ - spolu 14 družstiev

2. organizácia turnajov /turnaj MDD, turnaje mladších, starších žiakov a žiačok, dorastencov a dorasteniek cca. 25 turnajov, rekreačných hráčov/

3. časť nákladov na sparingové tréningy

4. zlepšenie materiálno - technickej základne klubu

5. projekt výstavby pevnej športovej haly v našom areály

Všetky informácie o výške zaplatenej dane sú anonymné a pracuje s nimi len daňový úrad, takže nehrozí ich zneužitie /daňový úrad pošle na účet celkovú sumu zo všetkých príspevkov/.


Čo musí urobiť daňovník, ktorý chce poukázať 2 % z dane?

Zamestnanec:

V prípade, že si sami nepodávate daňové priznanie a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za vás vykoná váš zamestnávateľ, musíte do 15.2.2021 predložiť príslušnému daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska „ Vyhlásenie“ spolu s „Potvrdením“, že vám zrazili daň, ktoré získate od svojho zamestnávateľa /priložené tlačivá/.

Podnikatelia - fyzická osoba:

/Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov/

/Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane/

Podnikatelia - právnická osoba:

/Daňové priznanie/


Na rozdiel od minulých rokov je Vyhlásenie o poukázaní príspevku už súčasťou daňového priznania. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami, uvedú vo svojom daňovom priznaní, ktoré musia podať najneskôr do 31.3.2021, údaje o príjemcovi príspevku.

1. Fyzická osoba (jednotlivec) musí určiť najmenej 3,32 € zo zaplatenej dane a to iba pre jeden ŠK.

2. Právnická osoba (napr. akciová spol.) musí určiť najmenej 8,30 € zo zaplatenej dane pre jeden ŠK. Ak však u právnickej osoby predstavujú 2 % napríklad sumu 150 €, môže ju poukázať aj viacerým ŠK, ale nesmie to byť menej ako 8,30 € pre jeden ŠK.


Týmto by sme Vás chceli požiadať aby ste nám aj Vy prispeli svojimi 2 %.


Za Váš príspevok Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

Mgr. Michal Vavro
predseda klubu

Bratislava 5.2.2021


Vyhlasenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Predvyplnené tlačivo

Družstvá 2021


Zmiešané družstvo do 10 rokov - TK Dúbravka A

1. Markošová Tereza
2. Szimandel Laura
3. Hološová Nina
4. Kováčik Šimon
5. Gaťa Matej
6. Tešková Barbora

1. kolo22.5.2021TK Dúbravka A - TK SLOVAN
2. kolo25.5.2021voľno
3. kolo29.5.2021
4. kolo30.5.2021TK Dúbravka A - TC Malinovo
5. kolo31.5.2021Slávia STU B - TK Dúbravka A
Finále10.6.2021


Zmiešané družstvo do 10 rokov - TK Dúbravka B

1. Richter Simon
2. Mitura Lukas
3. Karnasová Sofia
4. Rihawi Liliana
5. Tiurina Irinka

1. kolo22.5.2021TK Dúbravka B - TŠ Advantage
2. kolo23.5.2021voľno
3. kolo29.5.2021TK INTER - TK Dúbravka B
4. kolo30.5.2021TK Dúbravka B - TA E. PAVLIK A
5. kolo5.6.2021TC Talent - TK Dúbravka B
FINÁLE10.6.2021


Zmiešané družstvo do 10 rokov - TK Dúbravka C

1. Ludvíková Andrejka
2. Ploczek Lilien
3. Hanulík Hugo
4. Hanulík Teo
5. Židková Miroslava
6. Babjar Oliver

1. kolo22.5.2021TK Tenis Clasic TK Dúbravka C
2. kolo23.5.2021TK Dúbravka C - TK Petržalka
3. kolo29.5.2021TK SLOVAN - TK Dúbravka C
4. kolo30.5.2021TK Dúbravka C - TB Dunajská Lužná
5. kolo22.5.2021voľno
FINÁLE10.6.2021


Mladší žiaci - I. trieda TK Dúbravka A

1. Lackovič Samuel
2. Kováčik Juraj
3. Jendrejský Nicolas
4. Černák Mathias
5. Kmiť Matúš
6. Kimián - Brand Adrián
7. Hlôška Matej
8. Vavro Timotej
9. Korgo Denis
10. Marťák Dominik
11. Mitura Nicolas
12. Jozefko Richard

1. kolo5.6.2021TK Dúbravka A - TK LOVE 4
2. kolo6.62021TK SLOVAN - TK Dúbravka A
3. kolo19.6.2021TK Dúbravka A - TK Clasic
4. kolo20.6.2021voľno
5. kolo3.7.2021TC Talent - TK Dúbravka A
NT4.7.2021


Mladší žiaci - II. trieda TK Dúbravka B

1. Vavroé Timotej
2. Korgo Denis
3. Kimián - Brad Adrián
4. Hlôška Matej
5. Marťák Dominik
6. Jozefko Richard
7. Mitura Nicolas

1. kolo5.6.2021TK Dúbravka B - JH Tenis Academy
2. kolo6.6.2021Slávia - TK Dúbravka B
3. kolo19.6.2021TK Dúbravka B - TK Petržalka
4. kolo20.6.2021O umiestnenie
O umiestnenie3.7.2021TK Dúbravka A
NT4.7.2021


Mladšie žiačky - II. trieda TK Dúbravka A

1. Skalická Ela
2. Juričková Nela
3. Rišková Amélia
4. Koláčková Laura
5. Štefková Stela

1. kolo5.6.2021TK Dúbravka - STUB
2. kolo6.6.2021TK Classic BA - TK Dúbravka
3. kolo19.6.2021TK Dúbravka - TOP Tenis
4. kolo20.6.2021TK Petržalka - TK Dúbravka
O umiestnenie3.7.2021TK Dúbravka
NT4.7.2021


Starší žiaci - I. trieda TK Dúbravka A

1. Valko Samuel
2. Mitura Nicolas
3. Marťák Dominik
4. Kmiť Matúš
5. Hlôška Matej
6. Richter Patrik
7. Konderla Filip
8. Kováčik juraj
9. Jendrejský Nicolas
10. Vavro Dominik
11. Vavro Timotej
12. Lackovič Samuel

1. kolo29.5.2021TK Dúbravka A - TK LOVE 4
2. kolo30.5.2021TK SLOVAN - TK Dúbravka A
3. kolo12.6.2021TK Dúbravka A - STU B
4. kolo13.6.2021STU A - TK Dúbravka A
5. kolo26.6.2021TK Dúbravka A - TK Petržalka
NT27.6.2021


Starší žiaci - II. trieda TK Dúbravka B

1. Richter Patrik
2. Konderla Filip
3. Kováčik juraj
4. Jendrejský Nicolas
5. Vavro Dominik
6. Lackovič Samuel
7. Černák Marcus
8. Černák Mathias
9. Vavro Timotej
10. Korgo Denis
11. Harmata Michal
12. Lazar Adam

1. kolo29.5.2021TK Dúbravka B - TK Dúbravka B
2. kolo30.5.2021TK Classic - TK Dúbravka B
3. kolo12.6.2021TK Dúbravka B - STU C
4. kolo13.6.2021TK Dúbravka B - JH Tenis academy
5. kolo26.6.2021TC Stupava - TK Dúbravka B
NT27.6.2021


Staršie žiačky - II. trieda TK Dúbravka

1. Konderlová Natália
2. Hrnčiarová Natália
3. Vorčáková Miriam
4. Harmanová Nelka
5. Rišková Amélia
6. Koláčková Laura

1. kolo29.5.2021TK Dúbravka - STU D
2. kolo30.5.2021TŠ ADVANTAGE - TK Dúbravka
3. kolo12.6.2021TK Dúbravka - JH Tenis Academy
4. kolo13.6.2021NT
5. kolo26.6.2021O umiestnenie


Dorastenci - II. trieda TK Dúbravka

1. Valko Samuel
2. Ricter Patrik
3. Konderla Filip
4. Černák Marcus
5. Jendrejský Nicolas
6. Jurík Matúš
7. Kováčik Juraj
8. Lackovič Samuel
9. Vavro Dominik
10. Lazar Tomáš
11. Lazar Adam

1. kolo5.6.2021TK Dúbravka - TŠ Advantage
2. kolo6.6.2021VTC Pezinok - TK Dúbravka
3. kolo19.6.2021TK Dúbravka - STU B
4. kolo20.6.2021voľno
5. kolo3.7.2021TC Clasic - TK Dúbravka
NT4.7.2021NT


Dorastenky - II. trieda TK Dúbravka

1. Kutešová Emma
2. Blahova Daniela
3. Humlová Rebeka
4. Konderlová Natália
5. Hrnčiarová Natália
6. Vorčáková Miriam
7. Polomská Lujza
8. Harmanová Nelka
9. Rišková Amélia
10. Gulová Natália

1. kolo5.6.2021TK Dúbravka - VTC Pezinok
2. kolo6.6.2021
3. kolo20.6.2021STU C - TK Dúbravka
4. kolo3.7.2021NT
5. kolo4.7.2021O umiestnenie


Muži - II. liga Západ TK Dúbravka A

1. Stehlík Andrej
2. Nižňanský Andrej
3. Stába Radovan
4. Vavro Timotej
5. Cisár martin
6. Zima Marián
7. Vavro Michal
8. Galešič leo
9. Villár Peter
10. Cynoradský juraj
11. Paluš Radovan
12. Sunyik Peter

1. kolo29.5.2021TK Dúbravka - TK Šaľa
2. kolo30.5.2021TK Matúškovo - TK Dúbravka
3. kolo12.6.2021TLMAČE - TK Dúbravka
4. kolo13.6.2021TK Dúbravka - STU
5. kolo26.6.2021ŽELIEZOVCE - TK Dúbravka


Muži - I. trieda TK Dúbravka B

1. Galešič Leo
2. Zima Marián
3. Vavro Michal
4. Villár Peter
5. Chynoradský juraj
6. Paluš Radovan
7. Sunyik Peter
8. Elan Alex
9. Moško Matej
10. Jurík Matúš
11. Vavro Dominik
12. Tomaš Kopecký

1. koloTK Dúbravka - TK Bria
2. kolo29.5.2021STU C - TK Dúbravka
3. kolo30.5.2021TK Dúbravka - Slovan B
4. kolo12.6.2021
5. kolo13.6.2021Rebeli DNV TK Dúbravka
6. kolo26.6.2021TK Dúbravka - TK Petržalka
7. kolo27.6.2021Pro Set B - TK Dúbravka


Seniori 35+ TK Dúbravka

1. Nižňanský Andrej
2. Cisár Martin
3. Stába Radovan
4. Zima Marián
5. Vavro Michal
6. Villár Peter
7. Paluš Radovan
8. Chynoradský Juraj
9. Sunyik Peter

1. kolo16.6.2021TK Dúbravka - TK Bria
2. kolo12.5.2021voľno
3. kolo19.5.2021Filozof - TK Dúbravka
4. kolo26.5.2021TK Bria - TK Dúbravka
5. kolo2.6.2021voľno
6. kolo9.6.2021TK Dúbravka - TK Filozof
7. kolo16.6.2021NT
Základné informácie
Názov: Dúbravský športový klub
Sídlo: Sekurisova 2737/14, 841 02 Bratislava-Dúbravka
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, klub)
IČO: 53571860
DIČ: -

Názov: Tenisový klub Dúbravka
Sídlo: Lysákova 5892/1, 841 01 Bratislava-Dúbravka
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, klub)
IČO: 31800190
DIČ: 2021502560

Názov: Tenisová škola Mgr. Michal Vavro s.r.o.
Sídlo: Sekurisova 2737/14, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO: 51265605
DIČ: 2120652457
Zdieľajte nás
Facebook
Twitter