DÚBRAVSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM
Lysákova 1, Bratislava-Dúbravka

Tenisová škola Mgr. Michal Vavro


V našom športovom klube si môžete zahrať tenis nielen samostatne, ale aj s niektorým z našich trénerov z tenisovej školy.

Naša tenisová škola sa zameriava na tréning a prípravu hráčov vo všetkých vekových a výkonnostných kategóriách, či závodných alebo rekreačných. Najmladší má 4 roky, najstarší má 75 rokov.

Príprava hráčov začína od detstva, kde sa deti postupne oboznamujú so základmi tenisu, učia sa nové pohybové zručnosti, zdokonaľujú si pohybové schopnosti, postreh, reakciu a podobne.

Skúsení tréneri sa starajú o celkový rozvoj dieťaťa tak, aby prebiehal harmonicky a úmerne veku.

Najlepší hráči potom súťažia za náš športový klub a zúčastňujú sa individuálnych turnajov.

Tréningy prebiehajú pravidelne, hráči si môžu vybrať s viacerých možností:

Individuálne tréningy - tréning, kde pripadá na jedného zverenca jeden tréner. Hrá sa na samostatnom dvorci. Dĺžka hodiny je 60 minút /začiatočníci/ alebo 90 minút /pokročilí/

Tréningy v dvojiciach alebo trojiciach - jeden tréner hrá s 2 alebo 3 hráčmi. Je vhodný pre začiatočníkov aj pokročilých hráčov.

Skupinové tréningy - Tréningová skupina pozostáva zo štyroch až piatich hráčov približne rovnakej výkonnosti, ktorí majú k dispozícií dva tenisové dvorce. Celý proces riadi tréner /hrá aj s hráčmi/, ktorý pripravuje hráčov po technicko - taktickej stránke. Tréningová jednotka trvá 90 min. Tréning je vhodný pre pokročilých a závodných hráčov, ktorí majú zvládnuté základy technicky.

Sparingové tréningy - sú zamerané na zápasovú stránku tenisu. Hráči sú zaradení podľa veku a výkonnosti do tréningových skupín. Tréningová skupina pozostáva z hráčov približne rovnakej výkonnosti. Celý proces riadi tréner /nehrá s hráčmi/, ktorý pripravuje hráčov na zápas v dvojhre a štvorhre. Tréningová jednotka trvá 90 min. Tréning je vhodný pre pokročilých a závodných hráčov, ktorí majú zvládnuté základy technicky.

Tenisová škôlka - tenisový kurz pre deti vo veku 4 - 7 rokov zameraný na nácvik základov tenisu, pohybových hier a zdokonalenie kondičných schopností detí. Tréningová hodina je vedená skupinovou formou /skupina pozostáva zo 4 - 6 detí/. Tréningová hodina trvá 50 min.

Kondičné tréningy - skupinové tréningy zamerané na rozvoj kondičných /sila, rýchlosť, vytrvalosť/ a koordinačných schopností. Tréningová hodina trvá 60 alebo 90 minút.

Okrem závodných hráčov sa venujeme aj rekreačným hráčom, ktorí nechcú tenis robiť na profesionálnej úrovni, ale milujú pohyb a chcú si zašportovať, zlepšiť svoju kondíciu, zdravie a príjemne stráviť svoj voľný čas.

Radi Vás privítame v našej tenisovej škole.

Tenisová škola: +421 905 240 532

Tenisová škola Mgr. Michal Vavro (letná sezóna)


Vážení klienti,

ak máte záujem o tréningy v našej tenisovej škole, trénujeme v tenisovom areáli na Lysákovej ulici v Dúbravke/19.4.2021 - 26.9.2021/.

Do našej tenisovej školy sa môžete na obdobie máj, jún, zapísať na č. 0905/240 532.

Tréningy pokračujú aj cez prázdniny, ale vzhľadom na dovolenkové obdobie sa rozvrh upravuje individuálne. Okrem tréningov ponúkame počas prázdnin, prevažne prvé dva júlové týždne, detské tenisové tábory v areáli Tenisový klub Dúbravka na Lysákovej ulici v Dúbravke.

V jesennom období / 1. september - 26. september/ pokračujeme v rozpise z obdobia máj, jún /prípadne sa robia malé zmeny vzhľadom na nový rozvrh detí v škole/.

Tréningy počas zimnej sezóny, začínajú približne 5.októbra 2021 a končia 18. apríla 2022, sú zabezpečené v tenisovej hale na Lysákovej ulici.

Členský preukaz - ročný /1.1.2021 - 31.12.2021/

A.Do 5 rokov1 EUR
B.Do 10 rokov5 EUR
C.Do 18 rokov10 EUR
D.Do 60 rokov15 EUR
E.Nad 60 rokov5 EUR
F.Rodina30 EUR


Individuálne tréningy

Počet hráč / tréner1 / 12 / 13 / 1
Mesačne - tréner + dvorec + lopty
1 krát / týždeň
pravidelný termín - 4 krát v mesiaci
90 EUR48 EUR36 EUR
EUR/hod.22,50 EUR12 EUR9 EUR
Mesačne - tréner + dvorec + lopty
2 krát / týždeň
pravidelný termín - 8 krát v mesiaci
180 EUR96 EUR72 EUR
EUR/hod.22,50 EUR12 EUR9 EUR
Individuálna hodina
Tréner + lopty /bez dvorca/
17,50 EUR


Kondičné tréningy

1 krát/ týždeň - pravidelný termín
Pondelok 18,00 - 19,30
7 EUR / 60 min
50% hradí členom klub
Skupinové tréningy

Tréningová skupina bude pozostávať zo štyroch až piatich hráčov približne rovnakej výkonnosti, ktorí budú mať k dispozícií dva tenisové dvorce. Celý proces riadi tréner /hrá aj s hráčmi/, ktorý pripravuje hráčov po technicko - taktickej stránke. Tréningová jednotka trvá 90 min. V neprítomnosti hráča sa tréningová hodina nenahrádza, nakoľko cena je rozpočítaná na konkrétny počet hráčov a hodina prebehne aj pri neprítomnosti niektorého hráča.
1 krát/ týždeň - pravidelný termín
Utorok 16,30 - 18,00
12 EUR / 90 min


Sparingové tréningy

Počas letnej sezóny budú prebiehať sparingové tréningy, ktoré budú zamerané na zápasovú stránku tenisu. Hráči budú zaradení podľa veku a výkonnosti do tréningových skupín. Tréningová skupina bude pozostávať z hráčov približne rovnakej výkonnosti. Celý proces riadi tréner /nehrá s hráčmi/, ktorý pripravuje hráčov na zápas v dvojhre a štvorhre. Tréningová jednotka bude trvať 90 min. V neprítomnosti hráča sa tréningová hodina nenahrádza, nakoľko cena je rozpočítaná na konkrétny počet hráčov a hodina prebehne aj pri neprítomnosti niektorého hráča.8 EUR / 90 min.
50% hradí členom klub


Tenisová škôlka

Tenisový kurz pre deti vo veku 4 - 7 rokov zameraný na nácvik základov tenisu, pohybových hier a zdokonalenie kondičných schopností detí. Tréningová hodina je vedená skupinovou formou / skupina pozostáva z 4 - 6 detí/. Tréningová hodina trvá 50 min. V cene hodiny je započítané tréner, prenájom dvorca aj požičanie rakiet, lôpt a športových pomôcok. V neprítomnosti hráča sa tréningová hodina nenahrádza, nakoľko cena je rozpočítaná na konkrétny počet hráčov a hodina prebehne aj pri neprítomnosti niektorého hráča.6,50 EUR / hod.

Tenisová škola: +421 905 240 532

Tenisová škola Mgr. Michal Vavro (zimná sezóna)


Vážení klienti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že zimná tenisová sezóna 2021/2022 začína 4. októbra 2021 a končí 17. apríla 2022. Počas uvedeného obdobia, 28 týždňov, pokračuje tréningový proces v našej tenisovej školy v nafukovacej hale Dúbravského športového centra na Lysákovej ulici v Dúbravke.

Tréningy prebiehajú v dvoch formách: Suma za tenisovú školu pozostáva z dvoch položiek:
  1. prenájom haly - musí sa uhradiť pred začatím zimnej sezóny na celé obdobie,
  2. tréningové hodiny - platia sa po splátkach /viď.tabuľka/.
V čase od 24. decembra 2021 do 6. januára 2022 sú zimné prázdniny, počas ktorých sa netrénuje. Hráči môžu využiť objednané hodiny na sparing.Tenisová škola 4.10.2021 - 17.4.2022
28 týždňov


Počet trénerov na dvorci11122
Tréner / hráč1 / 11 / 21 / 31 / 11 / 2
1. Prenájom haly400 EUR210 EUR150 EUR210 EUR110 EUR
2. Tréningová hodina17 x 26 = 4429 x 26 = 2347 x 26 = 18217 x 26 = 4429 x 26 = 234
EUR / hod.31,20 EUR16,40 EUR12,00 EUR24,15 EUR12,70 EUR
Spolu /1 + 2/842 EUR444 EUR332 EUR652 EUR344 EUR
Platba400 + 3 x 147210 + 2 x 117150 + 2 x 91210 + 3 x 147110 + 2 x 117
Individuálna hodina
/Nepravidelný termín
tréner, hala, lopty/
Pondelok - PiatokČlenNečlen
Do 13,00 hod.26 EUR28 EUR
Od 13,00 hod.31 EUR34 EUR
Sobota - Nedeľa8,00 - 20,0026 EUR28 EUR
Individuálna hodina
/Nepravidelný termín
tréner, lopty/
Pondelok - NedeľaČlenNečlen
17 EUR20 EUR


Kondičné tréningy

1 krát/ týždeň - pravidelný termín
Pondelok 17,00-18,00 a 18,00-19,00
9 EUR / hod.
50% hradí členom klub
Skupinové tréningy

Tréningová skupina bude pozostávať zo 4 - 5. hráčov približne rovnakej výkonnosti, ktorí budú mať k dispozícií dva tenisové dvorce. Celý proces riadi tréner /hrá aj s hráčmi/, ktorý pripravuje hráčov po technicko - taktickej stránke. Tréningová jednotka trvá 90 min. V neprítomnosti hráča sa tréningová hodina nenahrádza, nakoľko cena je rozpočítaná na konkrétny počet hráčov a hodina prebehne aj pri neprítomnosti niektorého hráča.
Mesačne (1 krát / týždeň) pravidelný termín12 EUR / hod.500 EUR / zima
PlatbaHala 300 EURTréningy 2 x 100 EUR


Sparingové tréningy

Počas zimnej sezóny /4.10.2021 - 17.4.2022/ chceme poriadať sparingové tréningy, ktoré budú zamerané na zápasovú stránku tenisu. Hráči budú zaradení podľa veku a výkonnosti do tréningových skupín. Tréningová skupina bude pozostávať približne zo šiestich hráčov rovnakej výkonnosti, ktorí budú mať k dispozícií dva tenisové dvorce. Celý proces riadi tréner /nehrá s hráčmi/, ktorý pripravuje hráčov na zápas v dvojhre aj štvorhre. Tréningová jednotka bude trvať 90 min. Predpokladaný termín tréningov je piatok cca. 16,00 - 20,00 hod., alebo sobota 9,00 - 12,00. Cena sparingových tréningov je 280 EUR na celú zimnú sezónu, t.j. 10,00 EUR / 90 min. V neprítomnosti hráča sa tréningová hodina nenahrádza, nakoľko cena je rozpočítaná na konkrétny počet hráčov a hodina prebieha aj pri neprítomnosti niektorého hráča.280 EUR / zima


Tenisová škôlka

Tenisový kurz pre deti vo veku 4 - 7 rokov zameraný na nácvik základov tenisu, pohybových hier a zdokonalenie kondičných schopností detí. Tréningová hodina je vedená skupinovou formou /skupina pozostáva z 4 - 6 detí/. Tréningová hodina trvá 55 min. V neprítomnosti hráča sa tréningová hodina nenahrádza, nakoľko cena je rozpočítaná na konkrétny počet hráčov a hodina prebieha aj pri neprítomnosti niektorého hráča. V cene hodiny je započítané tréner, prenájom dvorca aj požičanie rakiet, lôpt a športových pomôcok. Termíny tréningov sú cca. v stredu o 17,00 hod.200 EUR / zima.
7,15 EUR / hod.

Tenisová škola: +421 905 240 532

Tenisoví tréneri


Mgr. Michal Vavro

FTVŠ UK Bratislava
Hlavný tréner, rozhodca - licencia „A“

Pôsobenie:
TK Žilina
UTC Wartberg/Krems
Tenisový klub Dubravka

Jazykové znalosti:
nemecky

Leo Galešič

Tréner - licencia „C“

Pôsobenie:
SC Traimauer
Tenisový klub Dúbravka

Jazykové znalosti:
nemecky, chorvátsky

Patrik Lapin

Tréner - medzinárodná licencia PTR

Pôsobenie:
TK Malacky
Tenisový klub Dúbravka
Grécko, Španielsko, Rakúsko
Maďarsko, Nemecko

Jazykové znalosti:
anglicky

Marek Drozdík

Tréner - medzinárodná licencia PTR

Pôsobenie:
Grécko, Rakúsko
Tenisový klub Dúbravka

Jazykové znalosti:
anglicky, rusky, nemecky

Katka Košanová

Tréner

Pôsobenie:
Tenisový klub Slovan
Tenisový klub Dúbravka

Jazykové znalosti:
anglicky

Andrej Stehlík

Tréner - medzinárodná licencia PTR

Pôsobenie:
Anglicko, Srbsko
Tenisový klub Dúbravka

Jazykové znalosti:
anglicky, srbsky

Radovan Paluš

Tréner, rozhodca - licencia „B“

Pôsobenie:
Tenisový klub Dúbravka

Jazykové znalosti:
rusky, anglicky

Petra Kerdíková

Tréner

Pôsobenie:
Tenisový klub Dúbravka

Jazykové znalosti:
anglicky, nemecky

Peter Rusňák

Tréner - licencia „C“

Pôsobenie:
Tenisový klub Dúbravka

Jazykové znalosti:
maďarsky

Michal Jedlička

Peter Sunyík

FSV UKF Nitra
Tréner - licencia „C“
Športový psychológ
Špecialista na PCA, kouč, lektor

Pôsobenie:
Tenisový klub Dúbravka

Jazykové znalosti:
anglicky, maďarsky

Juraj Slávik

FTVŠ UK Bratislava
Tréner - licencia „A“

Pôsobenie:
Tenisový klub Dúbravka

Jazykové znalosti:
anglicky, nemecky

Martin Senaj

Prenájom tenisových dvorcov (letná sezóna)


Celosezónne prenájmy

DeňČasové pásmoCena
Pondelok - Piatok7,00 - 14,004,50 EUR / hod.
Pondelok - Piatok14,00 - 17,006,50 EUR / hod.
Pondelok - Piatok17,00 - 22,007 EUR / hod.
Sobota, Nedeľa, Sviatok8,00 - 20,005,50 EUR / hod.
Sobota, Nedeľa, Sviatok2 hod. dohromady11 EUR / hod.

Poplatok za použitie umelého osvetlenia + 1,5 EUR / hod.


Hodinové prenájmy

DeňČasové pásmoČlenNečlen
Pondelok - Piatok8,00 - 14,004,50 EUR / hod.5,50 EUR / hod.
Pondelok - Piatok14,00 - 17,006,50 EUR / hod.8,50 EUR / hod.
Pondelok - Piatok17,00 - 22,006,50 EUR / hod.8,50 EUR / hod.
Sobota, Nedeľa, Sviatok8,00 - 20,004,50 EUR / hod.6,50 EUR / hod.
Sobota, Nedeľa, Sviatok2 hod. dohromady8 EUR / hod.12 EUR / hod.

Poplatok za použitie umelého osvetlenia + 1,5 EUR / hod.

Celoročné prenájmy: +421 905 240 532
Hodinové prenájmy: +421 905 109 378

Prenájom tenisovej nafukovacej haly


Letná sezóna (len počas nepriaznivého počasia)

DeňČasové pásmoČlenNečlen
Pondelok - Nedeľa8,00 - 20,007,50 EUR / hod.10 EUR / hod.


Zimná sezóna

2 x 4 DVORCE 4.10.2021 - 17.4.2022
28 týždňov


Horná hala
DeňČasové pásmoCeloročný prenájom
EUR / hod. / zima
EUR / sezónna
Hodinový prenájom
EUR / hod.
Platba do 30.9.2021
Pondelok - Piatok8,00 - 10,009
252
9,50
266
10,50
10,00 - 13,009
252
9,50
266
10,50
10,00 - 13,00
2 hodiny dohromady
17
476
18
504
18
13,00 - 20,0014,50
406
15
420
15,50
20,00 - 22,0011
308
11,50
322
12
20,00 -22,00
2 hodiny dohromady
20
560
21
588
22
Sobota - Nedeľa8,00 - 20,0011
308
11,50
322
12
2 hodiny dohromady20
560
21
588
22
Členovia klubu registrovaný v STZ7,50


Dolná hala
DeňČasové pásmoCeloročný prenájom
EUR / hod. / zima
EUR / sezónna
Hodinový prenájom
EUR / hod.
Platba do 30.9.2021
Pondelok - Piatok8,00 - 10,0014,50
406
15
420
16
10,00 - 13,0014,50
406
15
420
16
10,00 - 13,00
2 hodiny dohromady
28
784
29
812
30
13,00 - 20,0015,50
434
16
448
17,50
20,00 - 22,0014
392
14,50
406
15
20,00 -22,00
2 hodiny dohromady
23
644
24
672
25
Sobota - Nedeľa8,00 - 20,0014
392
14,50
406
15
2 hodiny dohromady28
784
29
812
30
Členovia klubu registrovaný v STZ12

Celoročné prenájmy sú viazané na konkrétny deň a hodinu, nedajú sa prekladať ani nahrádzať. V prípade uzatvorenia prevádzky pre Covid viac ako na 10 týždňov nebude zľava z celosezónnych prenájmov zohľadnená a bude sa počítať ako hodinový prenájom x počet odohratých týždňov.

Celoročné prenájmy: +421 905 240 532
Hodinové prenájmy: +421 905 109 378

Vyplietanie rakiet


VýpletPriemerŠportCena (výplet + vypletenie)
Vypletenie rakety (práca)10 EUR
LUXILON ADRENALIN1,25 mmtenis17 EUR
Babolat - Pro Hurricane1,30 mmtenis17 EUR
MSV - FOCUS HEX1,23 mmtenis17 EUR
MSV - FOCUS HEX1,27 mmtenis17 EUR
MSV Heptatwist1,25 mmtenis15 EUR
Solinco TOUR bite1,25 mmtenis17 EUR
TECNIFIBRE (drôt)1,27 mmtenis15 EUR
WILSON1,30 mmtenis17 EUR
PROS PRO Cyber Power1,30 mmtenis12 EUR
WILSON1,20 mmsquash14 EUR
Pro S Pros1,20 mmsquash12 EUR

Vyplietanie rakiet: +421 905 109 378

Tenisový klub Dúbravka


Tenisový klub Dúbravka vznikol v roku 1999.

Sídlom klubu je športový areál „Dúbravského športového centra“ v Dúbravke na Lysákovej ulici, ktorého sme aj členmi.

K dispozícií máme športový areál s 13timi tenisovými dvorcami, 2 beach-volejbalovými dvorcami, dvoma tenisovými nafukovacími halami, s multifunkčným ihriskom, workoutovým ihriskom, atletickou dráhou, šatňami so sprchami a príslušenstvom, bufetom, trampolínami a detským ihriskom.

Tenisový klub Dúbravka zastrešuje tenistov z Mestskej časti Dúbravka, ale aj iných časti Bratislavy.

V súčasnosti má približne 160 členov, závodných aj rekreačných. Najmladší členovia sú od 4 rokov, najstarší 75 rokov.

85 členov, väčšinou závodných je registrovaných v STZ, ostatní hrajú tenis rekreačne a nepotrebujú registráciu v STZ.

Športový klub má niekoľko družstiev, vo všetkých vekových kategóriách.

Súťaže družstiev organizuje STZ.

Najviac družstiev je v mládežníckych kategóriách: Klub organizuje v spolupráci s STZ tenisové turnaje nielen pre závodných hráčov /etenis.sk/, ale aj pre rekreačných hráčov /zasportujsiopen.sk/.

Turnaje sú určené pre všetky vekové kategórie, hlavne sú to však mládežnícke kategórie.

Okrem toho organizujeme pre deti každoročne v lete turnaj MDD, v zime Mikulášsky turnaj, aby hravou formou zvládli nielen výhry, ale aj prehry.

Počas letných prázdnin robíme spolu s „Tenisovou školou Mgr. Michal Vavro, s.r.o“ športové tábory pre deti zamerané na zvládnutie techniky a taktiky v tenise, zlepšenie kondičných schopností a oboznámenie sa aj s inými športami - futbal, volejbal, stolný tenis, atletika, trampolíny...

Mgr. Michal Vavro
predseda klubu

Ak máte záujem o registráciu v Tenisovom klube Dúbravka, tak si prosím vytlačte a vypíšte žiadosť.

Ak máte záujem o registráciu v Slovenskom tenisovom zväze, tak si prosím vytlačte a vypíšte žiadosť.

Registrácia do rezervačného systému.

Letný tenisový tábor


Milí tenisti a ich rodičia!

Pomaly sa blíži koniec školského roku a začiatok prázdnin. Ak neviete, čo budete cez prázdniny robiť, porozmýšľajte nad našou ponukou.

Tenisová škola Mgr. Michal Vavro v spolupráci s Tenisovým klubom Dúbravka usporadúva týždenné denné letné tenisové tábory.

Tieto tábory sa uskutočnia v termínoch (prvé dva júlové týždne): v peknom prostredí areálu „Dúbravského športového centra“ v Dúbravke na Lysákovej ulici. Priamo v areáli sa nachádza: dvanásť tenisových dvorcov, dva beachvolleybalové dvorce, basketbalové a futbalové ihrisko, pinpongové stoly, trampolíny a iné...Ak máte záujem o náš tábor, tak si prosím vytlačte a vypíšte prihlášku.

Ak nám chcete pomôcť s propagáciou, tak si prosím vytlačte leták.

Letný tenisový tábor: +421 905 240 532
Základné informácie
Názov: Dúbravský športový klub
Sídlo: Sekurisova 2737/14, 841 02 Bratislava-Dúbravka
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, klub)
IČO: 53571860
DIČ: -

Názov: Tenisový klub Dúbravka
Sídlo: Lysákova 5892/1, 841 01 Bratislava-Dúbravka
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, klub)
IČO: 31800190
DIČ: 2021502560

Názov: Tenisová škola Mgr. Michal Vavro s.r.o.
Sídlo: Sekurisova 2737/14, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO: 51265605
DIČ: 2120652457
Zdieľajte nás
Facebook
Twitter