DÚBRAVSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM
Lysákova 1, Bratislava-Dúbravka

Dúbravský športový klub


Dúbravský športový klub vznikol v roku 2021.
Sídlom klubu je športový areál „ Dúbravského športového centra“ na Lysákovej ulici, ktorého sme aj členmi.
K dispozícií máme športový areál s 13 timi tenisovými dvorcami, 2 beachvolejbalovými dvorcami, 2 tenisovými nafukovacími halami, multifunkčným ihriskom, workoutovým ihriskom, atletickou dráhou, šatňami, sprchami a príslušenstvom, bufetom, trampolínami a novým detským ihriskom.
Cieľom Dúbravského športového klubu je zabezpečiť všestrannú starostlivosť o rozvoj športu v Mestskej časti Bratislava - Dúbravka. Vybudovaním nového workoutového a detského ihriska s trampolínami umožní obyvateľom Bratislavy a ich rodinám tráviť čas spoločne a venovať sa rôznym športovým aktivitám.
Dúbravský športový klub zabezpečuje starostlivosť o športové talenty a športovanie detí mimo školského vyučovania.
Dúbravský športový klub sa podieľa na financovaní chodu Dúbravského športového centra, ktoré musí platiť celkové náklady na údržbu, opravy, energie, prenájmy, rekonštrukcie a pripravované nové projekty športovej infraštruktúry ako je výstavba športovej haly a rekonštrukcia budovy šatní.

Heslom „Dúbravského športového klubu“ je „Športujme všetci spoločne“ - v komunite svojich priateľov a známych.
Cieľom je vybudovanie komunitného rodinného športového centra, založeného na vzájomnej interakcii jej členov, na podpore športových aktivít jej členov, so zameraním na zvýšenie a propagovanie zdravého životného štýlu, zlepšenie všeobecnej fyzickej kondície, pohybových aktivít a hlavne zdravého psychosomatického a osobnostného rozvoja nielen detí a mládeže, ale aj dospelých.

Dúbravský športový klub nadväzuje na činnosť Tenisového klubu Dúbravka a rozvíja iné športové činnosti ako tenis.
V roku 2021 sme pripravili niekoľko športových projektov zameraných na športové hry ako je futbal, floorbal, beachvolejbal, basketbal,  pohybové hry,  kondičné a koordinačné cvičenia a fitness program pre všetky vekové kategórie.

V tomto roku by sme chceli obnoviť Dúbravskú minifutbalovú ligu. V minulosti ju organizoval Tenisový klub Dúbravka a zapojilo sa do nej 14 družstiev, hralo sa na dve časti - jarná a jesenná. Celkovo v lige hralo 140 hráčov.
Ďalším plánovaným projektom sú kondičné tréningy pre deti, ktoré budú delené podľa vekových kategórií. Kondičné tréningy sú zamerané na rozvoj kondičných a koordinačných schopností:
RÝCHLOSŤ - udržiavanie a zlepšovanie rýchlostných schopností
KOORDINÁCIA - pohybový tréning tela pre zameraný na koordinovaný a zosúladený pohyb
VYTRVALOSŤ - posilňovanie vôle a prekonávanie vlastných limitov
SILA - cvičenia na rovnomerné posilnenie celého tela s vlastnou váhou
Pilotný čiastkový projekt bude zameraný na kondičné tréningy detí a mládeže do 18 rokov so zameraním na tenisovú prípravu v skupinách do 7 detí, v trvaní 60 alebo 90 min, neskôr vytvorenie ďalších skupín, rôzneho zamerania a rôznych výkonnostných skupín. Využívajú sa preskoky, skákanie , behanie vpred a vzad alebo do strany, hádzanie, šplhanie, chytanie a iné. Používajú sa švihadlá, prekážková dráha, expandery, závažia, medicinbaly...
Ďalším projektom sú pohybové hry zamerané na futbal, floorbal, basketbal, minitenis, stolný tenis a trampolíny. Cieľom pohybovej prípravy je aby cvičenie deti bavilo a aby sa pohyb a šport pre nich stali prirodzenou súčasťou životného štýlu. Tréningy pohybovej prípravy vychádzajú zo základov jednotlivých športov a sú navrhnuté tak, aby deti postupne zlepšovali svoju obratnosť, koordináciu pohybov a celkovú zdatnosť. Neoddeliteľnou súčasťou je dôraz na emocionálny a sociálny rozvoj detí. Učia sa počúvať, sústrediť sa, riadiť sa pokynmi trénera a spolupracovať s ostatnými.
Fitness program pre deti, mládež a dospelých - program zameraný na rozvoj svalstva.  Zosilnenie kostného tkaniva je prirodzeným dôsledkom posilňovacích cvičení nielen u dospelých, ale aj u detí. Výdaj energie, sily, či rozvoj prirodzenej kondície deťom pomáha k rýchlejšiemu metabolizmu, čo pre dieťa má za následok prijímanie väčšieho množstva stravy. Správnym stravovaním sa u detí dosiahne optimálny vývin. U dieťaťa stále pretrváva vývoj kostí, preto tréning orientujeme iba prirodzenou cestou, využívame tréningové metódy ktoré využívajú vlastnú váhu, aby si dieťa samé osvojilo zdravý základ k športovaniu a zdravému životnému štýlu.

Ak máte záujem o registráciu v Dúbravskom športovom klube, tak si prosím vytlačte a vypíšte žiadosť.

Registrácia do rezervačného systému.

Ďakujeme za podporu.

Dúbravský športový klub

Pondelok17:00 - 18:007 - 12 rokov
18:00 - 19:0012 - 17 rokov
Utorok17:00 - 18:007 - 12 rokov
18:00 - 19:0012 - 17 rokov

Začiatok od 5.9.2022

Cena 8 EUR / 60 min (letná sezóna)

Cena 11 EUR / 60 min (zimná sezóna)

Kondičné tréningy: +421 905 240 532

Kondičná príprava, fitness a pohybové hry pre deti, mládež a dospelých


Dúbravský športový klub nadväzuje na činnosť Tenisového klubu Dúbravka, úzko s ním spolupracuje a rozvíja iné športové činnosti ako tenis.
V roku 2021 sme pripravili niekoľko športových projektov zameraných na športové hry ako je futbal, floorbal, beachvolejbal, basketbal,  pohybové hry, gymnastika , jumping, trampolíny, kondičné a koordinačné cvičenia a fitness program pre všetky vekové kategórie.

Novým športovým projektom sú kondičné tréningy a pohybová príprava pre deti a mládež do 18 rokov, kde budú delení podľa vekových kategórií a výkonnosti.
Kondičné tréningy sú zamerané na rozvoj kondičných a koordinačných schopností:
RÝCHLOSŤ - udržiavanie a zlepšovanie rýchlostných schopností
VYTRVALOSŤ - posilňovanie vôle a prekonávanie vlastných limitov
SILA - cvičenia na rovnomerné posilnenie celého tela s vlastnou váhou
KOORDINÁCIA - pohybový tréning tela pre zameraný na koordinovaný a zosúladený pohyb

Pilotný čiastkový projekt bude zameraný na kondičné tréningy detí a mládeže do 18 rokov so zameraním na tenisovú prípravu v skupinách do 7 detí, v trvaní 60 alebo 90 min, neskôr vytvorenie ďalších skupín, rôzneho zamerania a rôznych výkonnostných skupín. Využívajú sa preskoky, skákanie, behanie vpred a vzad alebo do strany, hádzanie, šplhanie, chytanie a iné. Používajú sa švihadlá, prekážková dráha, lopty, expandery, závažia, medicinbaly...
Sú zamerané pre staršie vekové kategórie.
Pre mladšie vekové kategórie je pripravený projekt - kondičné tréningy so športovými hrami zamerané na futbal, floorbal, basketbal, minitenis, stolný tenis a trampolíny. Cieľom pohybovej prípravy je, aby cvičenie deti bavilo, bolo pestré, realizované hravou formou a aby sa pohyb a šport pre nich stali prirodzenou súčasťou životného štýlu. Tréningy pohybovej prípravy vychádzajú zo základov jednotlivých športov a sú navrhnuté tak, aby deti postupne zlepšovali svoju obratnosť, koordináciu pohybov a celkovú zdatnosť. Neoddeliteľnou súčasťou je dôraz na emocionálny a sociálny rozvoj detí. Učia sa počúvať, sústrediť sa, riadiť sa pokynmi trénera a spolupracovať s ostatnými.
Fitness program pre deti, mládež a dospelých - program zameraný na rozvoj svalstva. Zosilnenie kostného tkaniva je prirodzeným dôsledkom posilňovacích cvičení nielen u dospelých, ale aj u detí. Výdaj energie, sily, či rozvoj prirodzenej kondície deťom pomáha k rýchlejšiemu metabolizmu, čo pre dieťa má za následok prijímanie väčšieho množstva stravy. Správnym stravovaním sa u detí dosiahne optimálny vývin. U dieťaťa stále pretrváva vývoj kostí, preto tréning orientujeme iba prirodzenou cestou, využívame tréningové metódy, ktoré využívajú vlastnú váhu, aby si dieťa samé osvojilo zdravý základ k športovaniu a zdravému životnému štýlu.

Predpokladaný počet osôb na tréningu - 6
Predpokladaný začiatok tréningov - 12.4.2021

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa začiatok tréningov a počet osôb na tréningu môže meniť.


Kondičné cvičenia
Skákanie cez švihadlo
TrampolínyDúbravská minifutbalová liga


MIESTO KONANIA: ŠPORTOVÝ AREÁL LYSÁKOVÁ ULICA
USPORIADATEĽ: Dúbravský športový klub
ZAČIATOK SÚŤAŽE: máj 2021
PRIHLÁŠKY DO 23.apríla 2021

Hrací poriadok:
  1. Hrá sa 4 + 1, družstvo pozostáva min. z 5 -tich a max. 9 hráčov. Každé družstvo musí mať pred začatím ligy napísanú súpisku svojich hráčov a zvolí si svojho kapitána pre kontakt s inými družstvami.
  2. Hrá sa systémom každý s každým/ pri malom počte dvojkolovo/.
  3. Hrá sa jeden zápas/týždeň = kolo. Zápas trvá 2 x 35 min. s 10 minútovou prestávkou
  4. Termín zápasu bude určený po ukončení prihlášiek do ligy.
  5. Vyzývajúci družstvo zabezpečí rozhodcu /z iného družstva/
  6. Vyzývateľ zahlási výsledok usporiadateľovi a ten ho umiestni na nástenku/www/ aby aj ostatný účastníci boli informovaní o zápase.
  7. Družstvá musia odohrať všetky zápasy.
  8. Za víťazstvo si družstvo pripíše 3 body, remíza 2 body, prehra 1 bod, nedostavenie na zápas 0 bodov + pokuta 20 EUR.
  9. Víťazom sa stáva hráč s najväčším počtom víťazstiev. Pri rovnakom počte víťazstiev rozhoduje vzájomný zápas alebo skóre.
  10. Štartovné na hráča je 10 eur, družstvo musí uhradiť štartovné za svojich hráčov pred začatím súťaže.
Meno1.2.3.4.5.6.Počet víťazstievPoradie
1.X
2.X
3.X
4.X
5.X
6.X

1. kolo3-64-25-1
2. kolo6-51-42-3
3. kolo2-63-14-5
4. kolo6-45-31-2
5. kolo1-62-53-4

Pripomienky a doplnenie pravidiel bude upresnené na schôdzi prihlásených družstiev pred začatím ligy.
Základné informácie
Názov: Dúbravský športový klub
Sídlo: Sekurisova 2737/14, 841 02 Bratislava-Dúbravka
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, klub)
IČO: 53571860
DIČ: 2121704563

Názov: Tenisový klub Dúbravka
Sídlo: Lysákova 5892/1, 841 01 Bratislava-Dúbravka
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, klub)
IČO: 31800190
DIČ: 2021502560

Názov: Tenisová škola Mgr. Michal Vavro s.r.o.
Sídlo: Sekurisova 2737/14, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO: 51265605
DIČ: 2120652457
Zdieľajte nás
Facebook
Twitter